English

 
 
SNA'06     16. - 20. ledna 2006     Rekreační zařízení Moninec, Sedlec-Prčice 
 
 
SEMINÁŘ NUMERICKÉ ANALÝZY
 
Modelování a simulace náročných
technických problémů

 

 
ZIMNÍ ŠKOLA
 
Výkonné a paralelní počítače, programovací
technologie a numerická lineární algebra

 
 
Akce se koná v rámci projektu 1ET400300415 programu Informační společnost
 


Zaměření semináře:

  • matematické modelování
  • numerické metody řešení PDR
  • numerická lineární algebra

 

  • efektivní implementace numerických metod
  • využití paralelních výpočtů
  • modelování a simulace náročných technických problémů

 

Zimní škola (tutorial) se skládá ze dvou sérií přednášek:

  1. Předpodmiňování iteračních metod pro řešení rozsáhlích soustav lineárních algebraických rovnic s aplikací k diskretizacím parciálních diferenciálních rovnic:  FETI metody (Z. Dostál), víceúrovňové algebraické předpodmiňování (R. Blaheta), klasická algebraická předpodmínění (M. Tůma).
  2. Od vodíku až po asfalt aneb modelování deformací velmi složitých materiálů (J. Málek), Gaussova kvadratura a její citlivost (Z. Strakoš).

Podrobnější informace o předběžném programu semináře (soubor PDF).

Poznámka k cestování: Ti, kteří přijedou autobusem nebo vlakem do Prčic nebo Heřmaniček, mohou při příjezdu  zavolat: P. Krejčí (603239666) , Hana Bílková (732842848) nebo Miro Rozložník (728727743), kteří Vám zajistí odvoz autem do hotelu.  


Programový výbor:
 

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

ÚGN AV ČR Ostrava

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

VŠB-TU Ostrava

Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.

ČVUT Praha

Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.

ÚI AV ČR Praha

 
 
Organizační výbor:

Z. Strakoš, H. Bílková, M. Rozložník, J. Duintjer Tebbens, P. Tichý, M.  Tůma 

Korespondence a sekretariát:
 

Ústav informatiky AV ČR

Hana Bílková

Pod Vodárenskou věží 2

182 07 Praha 8 – Libeň

 

Tel.:

26605 3220
26605 3140

Fax:

28658 5789

E-mail:

hanka@cs.cas.cz


Předběžný program:
 
Pondělí 16.1.2006
 

10:00 - 12:00

  Registrace účastníků

12:00 - 13:30

  Oběd

14:00 - 18:00

  Jednání semináře

      19:00

  Zahajovací večer

 
 
Čtvrtek 19.1.2006
 

      19:00

  Raut - společenský večer

 
 
Úterý 17.1.2006 - Čtvrtek 19.1.2006
 

09:00 - 12:30

  Tutoriál

12:30 - 13:30

  Oběd

14:00 - 18:00

  Jednání semináře

 
 
Pátek 20.1.2006
 

09:00 - 12:30

  Tutorial

12:30 - 13:30

  Oběd

14:00 - 15:30

  Diskuse a ukončení semináře


Přednášky a sborník:
 
Na semináři budou k dispozici dataprojektor s počítačem, zpětný projektor a tabule pro prezentaci příspěvků.
 
Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu prosím použijte styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.
 
Termín pro zaslání abstraktů je stanoven na patek 23.12.2005.


Organizační pokyny a registrace:
 
Místo konání semináře je rekreační zařízení Moninec, Moninec 7, 257091 Sedlec-Prčice. 
K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku, jejíž součástí je závazná přihláška (soubor PDF nebo DOC). Registraci je možné provést rovněž prostřednictvím následujícího elektronického formuláře.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
 


Termín pro přihlášení účastníků je stanoven na 15.12.2005.


Účastnický poplatek:
 
Poplatek ve výši 4522 Kč (3800 Kč + 19% DPH), pro studenty 2975 Kč (2500 Kč + 19% DPH), zahrnuje náklady na ubytování, plnou penzi, účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení během konání akce a účast na zahajovacím a  společenském večeru.
 
Poplatek prosím zašlete na účet:

 

ČSOB - Ke Stírce 60, Praha 8

 

Číslo účtu / kód banky:

131312223 / 0300

 

Variabilní symbol:

451

 

Konstantní symbol:

0308


Potvrzení o přijaté platbě bude vystaveno na předem vyplněných formulářích (soubor DOC).
 
Termín pro zaplacení účastnického poplatku je stanoven na pondělí 15.1.2006. Výjimečně lze zaplatit účastnický poplatek při registraci.


Poslední modifikace: 02.11.2005