Popularization of science


Papers on history of statistics (+ links to PDF for download):

Doktrína šancí: 300. výročí první učebnice teorie pravděpodobnosti. (With L. Soukup, in Czech.)
Informační bulletin České statistické společnosti, vol. 29 (2018), issue 1, pp. 1-11.

Gregor Mendel's genetic experiments: A statistical analysis after 150 years. (In English and Czech.)
European Journal for Biomedical Informatics, vol. 12 (2016), issue 2, pp. 20-26.

Gregor Mendel's experiments and their statistical evaluation. (In English.)
Acta Musei Moraviae Scientiae Biologicae, vol. 99 (2014), issue 1, pp. 87-99.

Ronald Fisher, otec biostatistiky. (In Czech.)
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 57 (2012), issue 3, pp. 186-190.

K výročí úmrtí zakladatele biometrie. (In Czech.)
Biologie-Chemie-Zeměpis, vol. 20 (2011), issue 3, pp. 123-127.

100. výročí úmrtí Francise Galtona. (In Czech.)
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 56 (2011), issue 1, pp. 54-57.


Presentations in the media (Czech Television, Czech Radio):

Only in Czech, see the Czech web site.


Short videos in English:

Famelab Olympics in Dublin (2012) - gold medal at international competition in science communication
(My presentation in the video starts at the time point 18:45)