Vypsané diplomové práce

 

 

 

Podrobný sylabus předmětu Internet a klasifikační metody

 

Úkoly z předmětu Statistické metody v systémech pro dobývání znalostí z dat

·  Úkol 1: vstup dat, grafické výstupy, připomenutí metod strojového učení

·  Úkol 2: popisné statistiky, faktorová analýza

·  Úkol 3: analýza hlavních komponent, shluková analýza

·  Úkol 4: testování hypotéz

 

Úkoly z předmětu Statistické aspekty dobývání znalostí z dat

·  Úkol 1: starší regresní metody

·  Úkol 2: starší klasifikační metody

·  Úkol 3: klasifikace a regrese pomocí podpůrných vektorů

·  Úkol 4: klasifikace a regrese pomocí umělých neuronových sítí