Knihovna pro ortogonální mnohostěny

Cílem této práce je implementace knihovny, která implementuje určité operace na ortogonální mnohostěny..