Otázky ke státní zkoušce z výpočtové složitosti

  1. Základní pojmy výpočtové složitosti
  2. NP-úplnost
  3. Efektivní algoritmy pro varianty NP-úplných úloh
  4. PSPACE
  5. Booleovská složitost
  6. Kryptografické systémy s veřejným klíčem